Verhalen

To live forever

Acht uur. Mijn wekker blèrt Meatloaf’s “Paradise by the dashboard light” en ik schrik wakker. Zoëven liep ik nog zalig te dwalen over de hei, mijn al een poos geleden gestorven hondje volgde me op de voet. Tsja, dromen zijn

Read More »

2022, na de Gijsbrecht

Pieternel:Hoe nu mijn beste Thomasvaer, gij zoudt een potlood wezen? Vanwaar die transformatie?Thomasvaer:’t Is opdracht van Johanna, beste Pieternel, en ik vervul die dus met gratie.Pieternel:Hoe kan “een potlood zijn” in vredesnaam een opdracht wezen?Een potlood schrijft, zoals papier daar

Read More »

Jagerslatijn

Ik zie ze smullen aan tafel, maar voor mij heeft hun lekkernij een bittere bijsmaak. Eén van mijn maten is er niet meer, en het feit dat ik getuige mag zijn van deze smulpartij dank ik alleen aan het feit

Read More »

Ambitie

Ze zeggen wel dat je niet aan een boom hoeft te hangen om een eikel te zijn. Daar heb ik de afgelopen maanden vaak aan moeten denken. Want ik ben een eikel en de afgelopen maanden is mijn lijfje steeds

Read More »

Die goeie ouwe tijd.

Sint zat hevig na te denkenOver wat hij Jeroentje nu zou schenkenOmdat in die overvolle speelgoedkastBijna geen nieuw cadeau meer past.Vloekend smeet de oude man zijn pen op de tegelvloer. De zwartbekrulde knecht bukte gedienstig om hem op te rapen,

Read More »

Mijmering

Het bericht dat nu ook mijn moeder was overleden bereikte me op de conferentie in Kaapstad. Met dertig directeuren van Centrale Banken bogen we ons over de impact van klimaatverandering op het mondiale financiële stelsel. Stormvloeden, overstromingen, droogte en hongersnood

Read More »

Het effect van de liefde

Als iets begint met “er was eens” dan is het daarom nog geen sprookje. Prins Narcissus was bijvoorbeeld zo echt als het maar zijn kon, en bovendien knap genoeg om iedereen die hem zag het hoofd op hol te brengen.

Read More »