Behoedzaam heeft het jaar een deken
van mist en stilte uitgespreid.
Behoedzaam wordt de wereld voorbereid
op tweeƫnvijftig nieuwe weken.

Nog even geen rumoer, geen teken
van leven breekt de eenzaamheid.
Het nieuwe jaar wordt vredig ingeleid
om dan als altijd door te breken.

Wat is geweest, is keurig opgesomd,
maar verder kan de blik niet reiken.
De herrie van het oude jaar is wel verstomd

en ook de mist zal moeten wijken,
maar of er daarna vrede komt
is iets wat nog moet blijken.